Rozkład Jazdy

mapka tarnów łękawka zalasowa

Ulgi Ustawowe Przysługujące Przy Biletach Jednorazowych

Nazwa Ulgi% UlgiKomu przysługuje
CELNIK-SŁUŻBA78Funkcjonariusze celni w czasie wykonywania czynności służbowych
DIECKO DO LAT 4100Dzieci do lat 4 pod warunkiem nie korzystania z oddzielnego miejsca do siedzenia
DOKTORANT BM51Do ukończenia 35 roku życia
DZIECI DO LAT 4 – OS MAŁOLETNIIA78Dzieci do lat 4 (zajmujące miejsce)
DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNE78Dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne
DZIECI49Dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego do ukończenia gimnazjum, szkoły podstawowej lub ponadgimnazjalnej- publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia
DZIECKO 4-5 LAT37Dzieci powyżej 4 lat do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
DZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE78Dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawne
INWALDA WOJENNY37Inwalida wojenny lub wojskowy
INWALIDA WOJENNY I GRUPA78Inwalida wojenny lub wojskowy zaliczony do I grupy inwalidów
KOMBATANT51Kombatant lub inne osoby- emeryci, renciści, inwalidzi
NAUCZYCIELE33Szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych
NAUCZYCIELE33Akademiccy
NIEWIDOMY37Osoby niewidome, nie uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji
OPIEKUN DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO78Jedno z rodziców lub opiekun dzieci i młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych
OPIEKUN INWALIDY WOJENNEGO I.GR95Przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży inwalidzie wojennemu/wojskowemu zaliczonemu do I gr. inwalidów
OPIEKUN OSOBY NIESAMODZIELNEJ95Opiekun towarzyszący osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji
OSOBA NIESAMODZIELNA kZ49Osoby niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji oraz posiadające znaczny stopień niepełnosprawności lub inwalidzi I grupy
POLICJANT
-SŁUŻBA
78Umundurowani policjanci w czasie konwojowania osób zatrzymanych lub chronionego mienia, służby patrolowej oraz udzielania pomocy lub asystowaniu przy czynnościach organów egzekucyjnych
POSEŁ100Poseł na terenie całego kraju
PRZEWODNIK NIEWIDOMEGO95Przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży osobie niewidomej
SENATOR100Senator na terenie całego kraju
STRAŻ GRANICZNA SŁUŻBA78Umundurowani funkcjonariusze Straży Granicznej w czasie wykonywania czynności służbowych
STUDENCI51Do ukończenia 26 roku życia
WETERAN INWALIDA37Osoba poszkodowana pobierająca rentę inwalidzką z tytułu
urazów lub chorób powstałych w związku z udziałem w działaniach poza granicami państwa
ŻOŁNIERZ SŁUŻBY ZASADNICZE78Żołnierze odbywający niezawodową służbę wojskową
ŻOŁNIERZ ŻW78Żołnierze Żandarmerii Wojskowej oraz wojskowych organów porządkowych wykonujący czynności urzędowe patrolowania i inne czynności służbowe