Rozkład Jazdy

mapka minutowego rozkładu jazdy mądel

Minutowy Rozkład Jazdy:

 

ATarnów – Łękawka – Tarnów
BTarnów – Zalasowa Podlesie– Tarnów

 

 

Ulgi Ustawowe Przysługujące Przy Biletach Jednorazowych

NAZWA ULGI % ULGI KOMU PRZYSŁUGUJE
DIECKO DO LAT 4 100 Dzieci do lat 4 pod warunkiem nie korzystania z oddzielnego miejsca do siedzenia
STRAŻ GRANICZNA SŁUŻBA 78 Umundurowani funkcjonariusze Straży Granicznej w czasie wykonywania czynności służbowych
CELNIK-SŁUŻBA 78 Funkcjonariusze celni w czasie wykonywania czynności służbowych
POLICJANT
-SŁUŻBA
78 Umundurowani policjanci w czasie konwojowania osób zatrzymanych lub chronionego mienia, służby patrolowej oraz udzielania pomocy lub asystowaniu przy czynnościach organów egzekucyjnych
PRZEWODNIK NIEWIDOMEGO 95 Przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży osobie niewidomej
DZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE 78 Dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawne
OPIEKUN DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO 78 Jedno z rodziców lub opiekun dzieci i młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych
INWALIDA WOJENNY I GRUPA 78 Inwalida wojenny lub wojskowy zaliczony do I grupy inwalidów
OPIEKUN INWALIDY WOJENNEGO I.GR 95 Przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży inwalidzie wojennemu/wojskowemu zaliczonemu do I gr. inwalidów
POSEŁ 100 Poseł na terenie całego kraju
SENATOR 100 Senator na terenie całego kraju
OPIEKUN OSOBY NIESAMODZIELNEJ 95 Opiekun towarzyszący osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji
DZIECKO 4-5 LAT 37 Dzieci powyżej 4 lat do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
ŻOŁNIERZ SŁUŻBY ZASADNICZE 78 Żołnierze odbywający niezawodową służbę wojskową
ŻOŁNIERZ ŻW 78 Żołnierze Żandarmerii Wojskowej oraz wojskowych organów porządkowych wykonujący czynności urzędowe patrolowania i inne czynności służbowe
NIEWIDOMY 37 Osoby niewidome, nie uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji
INWALDA WOJENNY 37 Inwalida wojenny lub wojskowy
KOMBATANT 51 Kombatant lub inne osoby- emeryci, renciści, inwalidzi
OSOBA NIESAMODZIELNA kZ 49 Osoby niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji oraz posiadające znaczny stopień niepełnosprawności lub inwalidzi I grupy
DZIECI DO LAT 4 – OS MAŁOLETNIIA 78 Dzieci do lat 4 (zajmujące miejsce)
WETERAN INWALIDA 37 Osoba poszkodowana pobierająca rentę inwalidzką z tytułu
urazów lub chorób powstałych w związku z udziałem w działaniach poza granicami państwa
ULGI USTAWOWE PRZYSŁUGUJĄCE PRZY BILETACH MIESIĘCZNYCH
NAUCZYCIELE 33 Szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych
NAUCZYCIELE 33 Akademiccy
DZIECI 49 Dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego do ukończenia gimnazjum, szkoły podstawowej lub ponadgimnazjalnej- publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia
STUDENCI 51 Do ukończenia 26 roku życia
DOKTORANT BM 51 Do ukończenia 35 roku życia
DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNE 78 Dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne